Odnowienie ubezpieczenia

Twoja polisa się kończy?

Odnów polisę

Najczęściej zadawane pytania.

Jak można przedłużyć polisę ubezpieczeniową w LINK4?

Obrazek strzałka w dół

Przedłużenie ubezpieczenia polisy Link4 można dokonać na trzy sposoby. Możesz skorzystać z kalkulatora znajdującego się na stronie internetowej. W ten sposób szybko i wygodnie obliczysz składkę. Możesz także zgłosić się do agenta. Trzecia możliwość to skorzystanie z oferty, jaką otrzymasz dwa tygodnie przed zakończeniem ochrony ubezpieczeniowej.

Do kiedy należy przedłużyć ubezpieczenie?

Obrazek strzałka w dół

Odnowienie polisy ubezpieczeniowej OC powinno nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania dotychczasowej. Jeżeli kierowca w tym czasie nie złoży wypowiedzenia lub nie zawrze sam nowej umowy, polisa przedłuży się automatycznie. W takim wypadku nie pozostaje nic innego jak opłacenie nowej składki.

Co w przypadku, jeśli ubezpieczenie nie zostanie przedłużone na czas?

Obrazek strzałka w dół

W takim wypadku właściciel danego pojazdu powinien jak najszybciej udać się do agenta ubezpieczeniowego i wykupić nową polisę OC, ponieważ każdy pojazd zarejestrowany w naszym kraju musi posiadać ważne OC. Jeżeli właściciel tego nie zrobi, może spotkać go kara w postaci grzywny nałożonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Czy ubezpieczenie może być przedłużane automatycznie?

Obrazek strzałka w dół

Polisa OC z reguły przedłuża się automatycznie. Jeżeli jednak kierowca znalazł gdzieś korzystniejszą okazję, oczywiście może ubezpieczyć swój samochód w innym towarzystwie. Powinien on jednak pamiętać o tym, by najpóźniej dzień przed wygaśnięciem starej polisy wypowiedzieć jej kontynuację.

Czy są jakieś kary za brak przedłużenia polisy w terminie?

Obrazek strzałka w dół

Jeżeli polisa OC nie przedłuży się automatycznie, ani nie zostanie wykupiona nowa, właściciel danego pojazdu może zostać obciążony grzywną. Maksymalna kara, jaką można otrzymać, to 5200 złotych. Jej wysokość uzależniona jest od okresu, przez jaki nie było ważnego OC, dochodów właściciela pojazdu oraz jego sytuacji finansowej.