• Bieżący Rodzaj zgłoszenia
  • Dane uczestników zdarzenia
  • Szczegóły zdarzenia
  • Skończony
Rodzaj zgłoszenia
Chcesz zgłosić szkodę z własnej polisy, czy z polisy sprawcy?
Dane osobowe

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych będzie LINK4 TU S.A. z siedzibą przy ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa. Prosimy o przesyłanie tylko niezbędnych dokumentów, niezawierających nadmiarowych danych.