Chronimy majątek firmy od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji.

Szeroki zakres ochrony z unikalnymi klauzulami.

ubezpieczenia biznes

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

Dlaczego warto kupić ubezpieczenie mienia od kradzieży w LINK4?

 • Image
  lista
  Szeroki zakres zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową

  Polisa zapewnia ochronę na wypadek kradzieży z włamaniem, rabunku, a także dewastacji mającej miejsce podczas tych zdarzeń.
   

 • Image
  oszczędności
  Wysokie sumy ubezpieczenia

  Dla wartości pieniężnych przechowywanych w sejfie o I klasie odporności na włamanie limit wynosi 50 000 zł, podobnie jak dla pieniędzy skradzionych podczas transportu. Pieniądze w kasie fiskalnej są chronione przez ubezpieczenie do kwoty 1 500 zł.
   

 • Image
  consultant
  Zakup przez telefon

  Aby kupić ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, zadzwoń do nas pod numer 668 444 444. Jeśli wolisz bardziej bezpośredni kontakt, możesz również spotkać się z agentem współpracującym z LINK4.
   

  Ubezpieczenie firmy od kradzieży – chroń mienie Twojej firmy z LINK4

  Okazja czyni złodzieja? Nie wtedy, gdy mienie Twojej firmy jest chronione poprzez ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem. Za dopłatą możesz rozszerzyć podstawową ochronę ubezpieczeniową o dodatkowe klauzule, aby zyskać jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa.

  W Pakiecie z ubezpieczeniem mienia od kradzieży dostaniesz od nas

  • Rodzaj ubezpieczanego mienia

  Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje nie tylko wyposażenie siedziby firmy i maszyny oraz urządzenia stanowiące jej majątek. Może obejmować też środki obrotowe (np. towary albo półprodukty stosowane w ramach Twojej działalności), wartości pieniężne i mienie osób trzecich (np. rzeczy oddane w Twoje ręce do naprawy).

  • Ubezpieczenie elementów zewnętrznych

  Wykupienie dodatkowej klauzuli może zapewnić odszkodowanie, jeśli dojdzie do uszkodzenia zewnętrznych elementów budynku albo zniszczonych podczas włamania zabezpieczeń lokalu.

  • Ochrona mienia w transporcie

  Dodatkowa klauzula zapewni ochronę ubezpieczeniową mienia również podczas transportu – nawet w przypadku utraty przewożonych wartości pieniężnych (np. gotówki transportowanej do banku).

  • Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej

  Do wyboru masz również dodatkową opcję, za sprawą której ochroną ubezpieczeniową zostanie objęte także mienie znajdujące się poza miejscem ubezpieczenia, np. wtedy, gdy po pracy zabierasz narzędzia do domu.

  Potrzebujesz taniego ubezpieczenia?

  Zadzwoń: 668 444 444

  Przykładowe kalkulacje ubezpieczenia mienia od kradzieży w LINK4

  Pan Krzysztof z Siemianowic Śląskich kupił ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i dewastacji za 379 zł za rok.

  Roczne ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem wraz z klauzulą działającą poza miejscem ubezpieczenia okazało się wydatkiem rzędu 625 zł rocznie dla pani Marty z Giżycka – kosmetyczki prowadzącej salon stylizacji paznokci.

  Składka za roczne ubezpieczenie od kradzieży obowiązujące na terenie zakładu produkcyjnego pani Weroniki z Obornik Śląskich wyniosła 821 zł.

  • Image
   Mężczyzna

   Krzysztof

  • Image
   Kobieta

   Marta

  • Image
   Kobieta

   Weronika

  Ikona ostrzeżenia

  *Przedstawione dane zostały pozyskane z kalkulacji przeprowadzonych przez LINK4.

   Rozszerz Twój Pakiet o dodatkowe opcje

    Najczęściej zadawane pytania.

    Dlaczego warto ubezpieczyć swoją firmę od kradzieży lub włamania?

    Obrazek strzałka w dół

    Utrata sprzętu, narzędzi czy też środków obrotowych może okazać się bardzo kosztowna, a czasami nawet uniemożliwić dalsze funkcjonowanie firmy. Ubezpieczenie się na taką ewentualność w LINK4 gwarantuje szybką wypłatę odszkodowania, możliwość zastąpienia skradzionego mienia i powrót do normalnego funkcjonowania firmy.

    Na co należy zwracać uwagę przy wyborze ubezpieczenia od kradzieży lub włamania?

    Obrazek strzałka w dół

    By wybrać odpowiedni rodzaj polisy, zwróć uwagę na sumę oraz zakres ubezpieczenia. Ważne jest także to, jakie przedmioty objęte są ubezpieczeniem. Jest to mienie firmy, w tym m.in. środki obrotowe, jak towar lub surowce produkcyjne. Zapoznaj się także z wyłączeniami opisanymi w polisie, by w razie kłopotów nie rozczarować się.

    Ile kosztuje rozszerzenie podstawowej oferty ubezpieczenia od kradzieży lub włamania?

    Obrazek strzałka w dół

    Koszt rozszerzenia podstawowej polisy uzależniony jest od wielu czynników, takich jak zakres, suma ubezpieczenia, czy też jego przedmiot. Obliczany jest on indywidualnie dla każdego ubezpieczonego. Jest to jednak kwota stosunkowo niska w porównaniu z ewentualnie poniesionymi stratami.

    Jaki zakres działań obejmuje ubezpieczenie od kradzieży lub włamania?

    Obrazek strzałka w dół

    Polisa ta obejmuje ochronę ubezpieczeniową i wypłatę odszkodowania w przypadku szkody będącej wynikiem kradzieży lub włamania. Pokryte zostaną koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń, zamków, krat oraz urządzeń elektronicznych, takich jak kamery czy też czujniki ruchu. Działania te pozwalają na szybkie wznowienie funkcjonowania firmy.

    Do jakiej kwoty obowiązuje ubezpieczenie od kradzieży lub włamania?

    Obrazek strzałka w dół

    Limity dla szkód, które były następstwem kradzieży z włamaniem w miejscu ubezpieczenia zależą przede wszystkim od rodzaju przedmiotu ubezpieczenia oraz sumy przyjętej w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych. Przykładem może być ubezpieczenie wartości pieniężnych, dla których wysokość limitu uzależniona jest również od posiadanych zabezpieczeń.

    Czy ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku jest obowiązkowe?

    Obrazek strzałka w dół

    Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku to ubezpieczenie dobrowolne, które możesz wykupić, jeśli chcesz zabezpieczyć swój biznes przed stratami związanymi z działalnością złodziei i wandali. Sam decydujesz również, jaki zakres obejmie polisa oraz jak wysoka będzie suma ubezpieczenia. Mimo że ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem nie jest obowiązkowe, to warto je wykupić, aby nie martwić się o straty finansowe spowodowane działaniem przestępców. 

    Jaka jest suma ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku?

    Obrazek strzałka w dół

    Suma ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem powinna być dobrana do warunków prowadzenia konkretnego przedsiębiorstwa. To Ty wybierasz jej wysokość. Pamiętaj jednak, aby dopasować sumę ubezpieczenia do potrzeb, tak aby zapewnić firmie pełną ochronę.

    Jakie są możliwości rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku?

    Obrazek strzałka w dół

    Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem możesz rozszerzyć, dostosowując polisę do swoich potrzeb. Do wyboru masz m.in. rozszerzenie o szkody w wartościach pieniężnych, które nastąpiły podczas transportu (z wyłączeniem przewożenia środkami komunikacji zbiorowej) w wyniku rabunku, wypadku pojazdu, którym przewożone były wartości pieniężne, kradzieży (rozumianej jako zabór mienia w celu przywłaszczenia), która nastąpiła bezpośrednio po wypadku pojazdu. Inne klauzule to np. ubezpieczenie zewnętrznych elementów od ryzyka kradzieży oraz ubezpieczenie mienia poza miejscem ubezpieczenia. 

    Jakie dokumenty są wymagane do uzyskania ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku?

    Obrazek strzałka w dół

    Jeśli zastanawiasz się nad wykupieniem ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 668 444 444 lub zgłoś się do jednego ze współpracujących z nami agentów. Dzięki temu poznasz szczegółową procedurę zawarcia umowy i dowiesz się, jakie dokumenty musisz przedstawić. Zakres umowy zależy m.in. od branży, w której działa przedsiębiorstwo oraz od składników jego majątku. 

    Czy ubezpieczenie mienia obejmuje kradzież z włamaniem tylko biura lub magazynu, czy również pojazdów firmowych?

    Obrazek strzałka w dół

    W LINK4 możesz ubezpieczyć od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji nakłady inwestycyjne, maszyny, urządzenia i wyposażenie (np.: maszyny, komputery, meble), środki obrotowe (np.: surowce i półprodukty używane do produkcji, towary do sprzedaży), mienie osób trzecich (np. mienie przyjęte do wykonania usługi naprawy) oraz wartości pieniężne (np.: gotówka w kasie lub w transporcie do banku).

    Czy ubezpieczenie mienia obejmuje kradzież z włamaniem w przypadku wynajmowanych pomieszczeń?

    Obrazek strzałka w dół

    Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem może chronić nie tylko mienie stanowiące własność ubezpieczającego, ale również posiadane przez niego na podstawie innego tytułu prawnego, o ile jest zewidencjonowane, wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej i wymienione w umowie ubezpieczenia. Mogą to być np. maszyny, urządzenia i wyposażenie, środki obrotowe, mienie osób trzecich, mienie osobiste pracowników przedsiębiorstwa i wartości pieniężne.

    Jakie są warunki uzyskania świadczenia z ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku?

    Obrazek strzałka w dół

    Aby uzyskać wypłatę świadczenia z ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku i stosowanie odpowiednich zabezpieczeń wymaganych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy.

    Czy ubezpieczenie mienia obejmuje dewastację?

    Obrazek strzałka w dół

    Ochrona z ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem lub rabunku obejmuje również dodatkowo szkody spowodowane przez dewastację, a także koszty naprawy uszkodzonych lub zniszczonych zabezpieczeń budynku, lub lokalu. Dla przykładu ściany, stropy, podłogi i dachy budynku lub lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie, muszą być wykonane z trwałych materiałów. Ich zniszczenie lub sforsowanie jest niemożliwe bez użycia siły, lub narzędzi. Muszą być także zbudowane w oparciu o odpowiednią technologii adekwatną do przeznaczenia i usytuowania budynku lub lokalu. Nie mogą też mieć niezabezpieczonych otworów, przez które można przedostać się bez użycia siły lub narzędzi. 

    Czy ubezpieczenie mienia chroni od kradzieży z włamaniem lub rabunku z powodu błędu ludzkiego, np. zostawienia otwartych drzwi?

    Obrazek strzałka w dół

    Ubezpieczenie mienia działa tylko w przypadku, gdy zastosowano odpowiednie zabezpieczenia. Szczegółowe wymogi w tym zakresie znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 

    Jakie są procedury zgłaszania szkód w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku?

    Obrazek strzałka w dół

    Każdą szkodę z ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku należy zgłosić niezwłocznie po jej zaistnieniu. Podczas kontaktu z LINK4 uzyskasz informacje na temat dalszych kroków w zakresie likwidacji szkody.  

    Czy ubezpieczenie obejmuje koszty naprawy drzwi lub okien po włamaniu?

    Obrazek strzałka w dół

    Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku obejmuje także dodatkowo koszty naprawy uszkodzonych lub zniszczonych zabezpieczeń budynku, lub lokalu.

    Dlaczego warto ubezpieczyć swoją firmę od kradzieży lub włamania?

    Dowiedz się więcej

    Obrazek strzałka w dół

    Od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji, możesz ubezpieczyć poniższe mienie:

    • nakłady inwestycyjne,
    • maszyny, urządzenia i wyposażenie (np.: maszyny, komputery, meble),
    • środki obrotowe (np.: surowce i półprodukty używane do produkcji, towary do sprzedaży),
    • mienie osób trzecich (np. mienie przyjęte do wykonania usługi naprawy),
    • wartości pieniężne (np.: gotówka w kasie lub transporcie do banku).

    W przypadku szkody spowodowanej włamaniem, LINK4 pokryje również koszty naprawy uszkodzonych lub zniszczonych zabezpieczeń lokalu.

    Masz również możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe klauzule:

    • ubezpieczenie zewnętrznych elementów od ryzyka kradzieży,
    • ubezpieczenia mienia poza miejscem ubezpieczenia.