Obowiązkowy zakres ubezpieczenia, jeśli chcesz skorzystać z pakietu Firma.

Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej wzbogacony o unikalne na rynku klauzule dodatkowe.

ubezpieczenia biznes

Ubezpieczenie mienia od nazwanych zdarzeń losowych lub wszelkiego ryzyka

Dlaczego warto kupić ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych w LINK4?
 

 • Image
  lista
  Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej

  Pod pojęciem mienia firmowego są rozumiane nie tylko budynki wchodzące w skład majątku przedsiębiorstwa. To także ich wyposażenie, maszyny i urządzenia, środki obrotowe, wartości pieniężne, mienie osób trzecich, a także mienie osobiste pracowników.
   

 • Image
  wybór
  2 warianty do wyboru

  Polisa występuje w dwóch wariantach – jako ubezpieczenie majątku firmy od nazwanych zdarzeń losowych lub od wszelkiego ryzyka.
   

 • Image
  consultant
  Zakup przez telefon lub u agenta

  Aby poznać wysokość składki i kupić polisę, wystarczy zadzwonić pod numer 668 444 444. Jeśli chcesz, możesz też spotkać się z agentem współpracującym z LINK4, który przedstawi ofertę osobiście.
   

  Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych – podstawowy Pakiet dla Twojej firmy

  Nie jesteś w stanie przewidzieć wszystkiego. Z tego powodu warto zabezpieczyć się na wypadek wystąpienia szkód spowodowanych przez czynniki losowe, takie jak np. pożar, wybuch gazu czy powódź. Jeśli chcesz zapewnić sobie maksymalne poczucie bezpieczeństwa, dobrym pomysłem może być zakup ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka, czyli All Risk.

  W Pakiecie z ubezpieczeniem mienia od zdarzeń losowych dostaniesz od nas

  • Ubezpieczenie mienia od nazwanych zdarzeń losowych

  Ty decydujesz, na wypadek których zdarzeń losowych ma być ubezpieczony majątek Twojej firmy. Do wyboru masz m.in. takie możliwości, jak pożar, uderzenie pioruna, wybuch, deszcz nawalny, uderzenie pojazdu, zalanie, silny wiatr, grad, powódź, upadek drzew i budowli.

  • Ubezpieczenie mienia od wszelkiego ryzyka

  W tym przypadku odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje wszelkie szkody będące wynikiem nieprzewidzianych zdarzeń, poza tymi wymienionymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

  • Opcjonalne klauzule do polisy

  Za dodatkową opłatą możesz wykupić opcjonalne klauzule, które rozszerzą ochronę ubezpieczeniową. Do Twojej dyspozycji są m.in. ubezpieczenie szyb od stłuczenia, kosztów stałych działalności i kosztów dodatkowych, zepsucia środków obrotowych, czy na wypadek katastrofy budowlanej.

  Potrzebujesz taniego ubezpieczenia?

  Zadzwoń: 668 444 444

  Przykładowe kalkulacje ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych w LINK4

  Zakup ubezpieczenia mienia od pożaru i zalania dla salonu fryzjerskiego na warszawskiej Ochocie, który jest prowadzony przez 34-letnią panią Dorotę, wyniósł 429 zł.

  Pan Tomasz z Czechowic-Dziedzic ubezpieczył swój warsztat samochodowy na wypadek uderzenia pojazdu, wybuchu i upadku drzewa. Kosztowało go to 627 zł.

  Dla Pani Natalii z Bydgoszczy, właścicielki małego biura rachunkowego, ubezpieczenie All Risk to synonim pełnego bezpieczeństwa. Wykupiła je zatem za kwotę równą 899 zł na rok.

  • Image
   Kobieta

   Dorota

  • Image
   Mężczyzna

   Tomasz

  • Image
   Kobieta

   Natalia

  Ikona ostrzeżenia

  *Przedstawione dane zostały pozyskane z kalkulacji przeprowadzonych przez LINK4.

   Rozszerz Twój Pakiet o dodatkowe opcje

    Najczęściej zadawane pytania.

    Co pokrywa ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych?

    Obrazek strzałka w dół

    Ten rodzaj polisy zapewnia ochronę ubezpieczeniową oraz wypłatę odszkodowania w przypadku, gdy powstałe szkody są wynikiem nagłego i nieprzewidzianego zdarzenia losowego. Jest to możliwe pod warunkiem, że zdarzenie takie nie zostało wyłączone z odpowiedzialności LINK4.

    Jakich szkód nie obejmuje ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych?

    Obrazek strzałka w dół

    Pamiętajmy że poza zakresem all risk oferujemy ochronę w ramach klauzul dodatkowych. Dlatego z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są m.in. szkody powstałe:

    • w następstwie celowego zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia przez osobę trzecią,
    • wskutek rozmyślnego uszkodzenia przez osoby trzecie obiektów budowlanych. Zalicza się do nich np. zamalowanie farbami fasad budynków, które powodują wyłącznie szkodę o charakterze estetycznym;
    • w środkach obrotowych. Czyli np. zepsucie towaru na skutek podwyższenia temperatury przechowywania w urządzeniu chłodniczym;
    • wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów;
    • w związku z prowadzeniem robót budowlanych, z powodu niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego;
    • stłuczenie szyb

    Czym różni się ubezpieczenie od nazwanych zdarzeń losowych od ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka?

    Obrazek strzałka w dół

    Najważniejsza różnica polega na tym, że w przypadku nazwanych zdarzeń losowych mamy do czynienia z listą wymienionych sytuacji, w jakich LINK4 ponosi odpowiedzialność. Natomiast w ubezpieczeniu od wszelkiego ryzyka zdarzenia nie są dokładnie zdefiniowane, gdyż odnoszą się do nagłych i nieprzewidzianych wypadków, które możemy włączyć wykupując odpowiednie klauzule.

    Do kogo jest skierowane ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych? Kiedy najlepiej się w nie zaopatrzyć?

    Obrazek strzałka w dół

    Polisa ta skierowana jest dla właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którym zależy na zabezpieczeniu swojej firmy od jak największej liczby losowych sytuacji. Warto z niej skorzystać, gdy zależy Ci na zabezpieczeniu budynków, maszyn oraz innego sprzętu przemysłowego na wypadek zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń.

    Jakie działania zostaną podjęte w przypadku zgłoszenia uszkodzenia mienia od zdarzeń losowych?

    Obrazek strzałka w dół

    Po zgłoszeniu zdarzenia do LINK4 przeprowadzona zostanie jego weryfikacja na podstawie dostarczonych przez ubezpieczonego dokumentów. Nasz rzeczoznawca dokona oceny uszkodzeń i na tej podstawie ustali kwotę odszkodowania. Zostanie ona przelana na konto ubezpieczonego.

    Jakie są zalety ubezpieczenia od ryzyk wszystkich dla firmy?

    Obrazek strzałka w dół

    Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk dla firmy zabezpiecza kompleksowo mienie Twojego przedsiębiorstwa. Ochroną możesz objąć budynki i budowle należące do firmy, nakłady inwestycyjne w najmowanym przez firmę lokalu (np.: ścianki działowe, okładziny ścian), maszyny, urządzenia i wyposażenie firmy (np.: maszyny, komputery, meble), środki obrotowe (np.: surowce i półprodukty używane do produkcji, towary do sprzedaży), mienie osób trzecich (np. mienie przyjęte do wykonania usługi naprawy), wartości pieniężne (np. gotówka w kasie) oraz mienie osobiste pracowników. Ubezpieczenie all risk jest niezwykle elastyczne – sam wybierasz, czy ubezpieczasz majątek firmy od nazwanych zdarzeń losowych, czy od wszelkiego ryzyka. Dzięki temu zyskujesz ochronę w pełni dostosowaną do swoich potrzeb.

    Czy ubezpieczenie mienia firmy od nazwanych zdarzeń losowych lub wszelkiego ryzyka jest obowiązkowe?

    Obrazek strzałka w dół

    Ubezpieczenie all risk nie jest obowiązkowe. Zakup takiej polisy zależy jedynie od decyzji właścicieli. W praktyce jednak na zakup ubezpieczenia mienia firmy od tak zwanych zdarzeń losowych lub wszelkiego ryzyka decyduje się dużo przedsiębiorców. Na dodatkową ochronę warto się zdecydować, aby w razie zajścia nieprzewidzianych sytuacji nie martwić się o ich konsekwencje finansowe dla firmy.

    Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie mienia firmy od nazwanych zdarzeń losowych lub wszelkiego ryzyka?

    Obrazek strzałka w dół

    Dzięki ubezpieczeniu od zdarzeń losowych zyskujesz ochronę na wypadek nagłego i nieprzewidzianego zdarzenia losowego. Jeśli z tego powodu dojdzie do szkody, otrzymujesz wówczas odszkodowanie. Polisę mogą wykupić wszyscy właściciele małych i średnich przedsiębiorstw, którzy chcą zabezpieczyć kompleksowo swój biznes poprzez zapewnienie ochrony m.in. budynków, maszyn czy innego sprzętu przemysłowego.

    Jaka jest suma ubezpieczenia mienia firmy od nazwanych zdarzeń losowych lub wszelkiego ryzyka?

    Obrazek strzałka w dół

    Suma ubezpieczenia od zdarzeń losowych lub wszelkiego ryzyka zależy od ustaleń w polisie. Ubezpieczający wybiera jej wysokość, jednak powinien dostosować ją do cech swojego biznesu.

    Na czym polega ubezpieczenie mienia firmy od nazwanych zdarzeń losowych?

    Obrazek strzałka w dół

    W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia mienia firmy od zdarzeń losowych ochrona obejmuje szkody wywołane np. pożarem, uderzeniem pioruna, wybuchem, deszczem nawalnym, uderzeniem pojazdu, zalaniem, silnym wiatrem, gradem, powodzią czy upadkiem drzew i budowli. Ich dokładny zakres znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

    Na czym polega ubezpieczenie mienia firmy od wszelkiego ryzyka?

    Obrazek strzałka w dół

    Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstwa od wszelkiego ryzyka obejmuje z kolei nie tylko zdarzenia nazwane, ale również jakiekolwiek inne, nagłe i nieprzewidziane zdarzenia losowe, które nie zostały wyłączone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

    Jakie są możliwości rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia firmy od nazwanych zdarzeń losowych lub wszelkiego ryzyka?

    Obrazek strzałka w dół

    Ubezpieczenia all risk możesz rozszerzyć również o dodatkowe opcje w zależności od swoich potrzeb. Dostępne produkty to m.in. ubezpieczenie szyb od stłuczenia, ubezpieczenie kosztów stałych działalności i kosztów dodatkowych, ubezpieczenie zepsucia środków obrotowych czy ubezpieczenie katastrofy budowlanej.

    Czy ubezpieczenie mienia firmy od nazwanych zdarzeń losowych obejmuje wyposażenie firmy?

    Obrazek strzałka w dół

    Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstwa od nazwanych zdarzeń losowych lub wszelkiego ryzyka obejmuje nie tylko budynki i budowle należące do firmy czy nakłady inwestycyjne w wynajmowanym lokalu, ale również maszyny, urządzenia i wyposażenie firmy (w tym np. komputery czy meble).

    Czy sytuacje takie jak pożar lub powódź są objęte ochroną w ramach ubezpieczenia?

    Obrazek strzałka w dół

    Ubezpieczeniem od nazwanych zdarzeń losowych są objęte sytuacje nazwane, takie jak np. pożar, powódź czy zalanie. Możesz również ubezpieczyć swoje przedsiębiorstwo od jakiegokolwiek nagłego i losowego zdarzenia, które nie zostało wyłączone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, wykupując ubezpieczenie od wszelkiego ryzyka.

    Na co należy zwracać uwagę przy wyborze ubezpieczenia od nazwanych zdarzeń losowych lub wszelkiego ryzyka?

    Obrazek strzałka w dół

    Podczas wyboru ubezpieczenia od nazwanych zdarzeń losowych lub wszelkiego ryzyka zwróć uwagę na wybrany zakres ochrony i upewnij się, jakie dodatkowe opcje warto wykupić. Podstawowa wersja polisy nie obejmuje m.in. szkód powstałych w wyniku stłuczenia szyb, celowego, umyślenia zniszczenia lub uszkodzenia przez osobę trzecią. Jednak możesz łatwo rozszerzyć ochronę również na takie sytuacje. Jeśli wystąpienie takich zdarzeń jest prawdopodobne w realiach Twojej działalności gospodarczej (dla przykładu w tym przypadku przydatna będzie odpowiednio klauzula ubezpieczenia szyb od stłuczenia, ubezpieczenia od ryzyka wandalizmu i ubezpieczenia maszyn od szkód elektrycznych).

    Ubezpieczenie mienia od nazwanych zdarzeń losowych lub wszelkiego ryzyka

    Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej wzbogacony o unikalne na rynku klauzule dodatkowe.

    Obrazek strzałka w dół

    Mienie, które możesz ubezpieczyć w LINK4 to:

    • budynki i budowle należące do firmy,
    • nakłady inwestycyjne w najmowanym przez firmę lokalu (np.: ścianki działowe, okładziny ścian),
    • maszyny, urządzenia i wyposażenie firmy (np.: maszyny, komputery, meble),
    • środki obrotowe (np.: surowce i półprodukty używane do produkcji, towary do sprzedaży),
    • mienie osób trzecich (np. mienie przyjęte do wykonania usługi naprawy),
    • wartości pieniężne (np. gotówka w kasie),
    • mienie osobiste pracowników.

    Masz do wyboru dwie możliwości:

    1. Możesz ubezpieczyć majątek Firmy od nazwanych zdarzeń losowych

    Mienie objęte ubezpieczeniem będzie chronione wówczas od szkód spowodowanych zdarzeniami nazwanymi, czyli np. pożarem, uderzeniem pioruna, wybuchem, deszczem nawalnym, uderzeniem pojazdu, zalaniem, silnym wiatrem, gradem, powodzią, upadkiem drzew i budowli. Jakie dokładnie zdarzenia objęte są ochroną możesz sprawdzić w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

     2. Możesz ubezpieczyć majątek Firmy od wszelkiego ryzyka

    Ochroną objęte są szkody powstałe w wyniku jakiegokolwiek nagłego i nieprzewidzianego zdarzenia losowego, o ile nie zostało ono wyłączone z odpowiedzialności LINK4.

    Możesz rozszerzyć ochronę ubezpieczenia o:

    • ubezpieczenie szyb od stłuczenia,
    • ubezpieczenie kosztów stałych działalności i kosztów dodatkowych,
    • ubezpieczenie zepsucia środków obrotowych,
    • ubezpieczenie katastrofy budowlanej,
    • inne wskazane w OWU.